Beírás a vendégkönyvbe
 
Remove ads from this guestbook - starting at just €2,50
Messages: 31 until 45 of 110.
Number of pages: 8
Newer1 2 [3] 4 5 6 7Older
Jul
11
Lovag Bornemisza Att
Lovag Bornemisza Attila
Bornemisza Attila
Él az én Édesanyám

Most hogy sírnak a kertben a rózsák
Hozzád könyörög mindahány.
Hova lett szép kezed simogatása
hova lettél édesanyám
„Belealudt a Mindenségbe”
az élet csak sivár halovány
hol a lány aki érezte ezt
szememben könny és iromány
Eltűnt egy hajnalon Anyám
Elaludt arcán a fáradt mosoly
már mennyben járt ott fenn valahol
Mikor sikoltott lelkemben a fáj
Állj meg idő ne rohanj hisz itt van
velünk s boldogan vigyáz reánk
Ő fogja kezem és mosolyog
szeme az ég s fároszok tűzével éget
Itt van a talány nincs is meg van is
él az én Édesanyám szeme rajtunk
s talány hogy Isten miért vitte el
Fáradt mosolyában a szeretet
Nagyon de nagyon szeretett élni
olvasni írni és tanítani
Most angyalok között dalol s verseket skandál
Istenhez a nagy Mindenségben
Angyal lett és nekünk ha fáj
tudjuk hogy az Égi fényár ragyogja szép fejét
így él már örökre az Édesanyám
Szeretett művészköre gyászolja Őt
Pedig mindenkinek segít és a ledőlt
csillagokon ülve diktálja verseit
hogy majdan nagyfiának súgja:
jaj de jó nekem itt
Él az édesanyám a halhatatlanság költője ő
a kimenő bemenő lélekkaraván
vezetője és mosolyog a napba holdba
és kék égruhában beteríti álmainkat
Ugye így van Édesanyám ?
Így őrzöm símogatásod…….
Jul
11
Monok Zsuzsanna
Monok Zsuzsanna: Ihász-Kovács Éva búcsúztatójára

Templom áldott magányában,
fehér fátylad oltalmában,
hamvaid pihenni tértek,
nem érinthet többé vétek.

Emberlétből elkerültél,
öröklétre szenderültél.
Elhagytad e földi hazát
éled lelked fénytavaszát.

Sokan vagyunk, kik szerettünk,
kik, TŐLED ma búcsút vettünk.
Elválásunk nem végleges,
- földi létünk - időleges.

TE, ki fönn vagy már a Mennyben
dicső angyali seregben,
járj közbe, hogy legyen helyünk,
hogy mindnyájan együtt legyünk!

2013. 06. 28.
Jul
2
Papp Béláné
Évike! Most búcsúzunk, de nem örökre,
egy szép nap találkozunk a végtelenbe'.
Elém jössz, megölelsz mosolygó szemmel.
Az ég dunnája felhasad, s érintve kezemmel,
aranyló fény tör át a felhők sűrű tengerén.
Ott állunk, két tiszta költői lélek:
a nagyszerű mester, és a kis tanítvány,
Te meg én.

ELMENT...
Örökre elment a mi okos, kedves Évánk.
A bánat halk sóhaja, szívet nyomva száll ránk,
de új, fényes csillag gyúl' a kéklő magas égen,
sok kicsi mécses ég a barátok szívében.
Mind érte világít, elűzve a felhőt...
mosolyra fakasztja a vén teremtőt.
Mély együttérzéssel búcsúzom Rózsa, Vad Virág Egerből
Jul
1
Dezső Ilona Anna
Kedves Tagok! Olvasók!

Dr.Ihász-Kovács Éva, dáma-lovag földi maradványait 2013. június 28.-n végső nyughelyén elhelyezték. Emléke szívünkben örökké él. Kérek mindenkit, aki szerette és tisztelte látogassa az alábbi linkeken található oldalakat, valamint gyújtson egy-egy gyertyát tisztelete jeléül ezentúl is. Várjuk még az elkövetkezendő hét folyamán írásaitokat, a megemlékezés szókoszorúit a tiszteletére összeállítandó elektromos könyvünkbe.

https://www.facebook.com/IhaszKovacsEvaKoltoEmlekoldalahttp://www.gyertyalang.hu/gyertyagyujtas/erteeg.php?erteeg=57890
Jun
29
Ludmann Sándor
Debrecen. 2013.06.25.
Ludmann Sándor

LOVAG IHÁSZ - KOVÁCS ÉVA KÖLTŐ NŐNEK

                     BÚCSÚ.

Elment ő most - elment végleg,
nyocvanöt év csodás mérleg.
DÉLIBÁBNAK szerkesztője,
"felszállott" a messzeségbe.

Emlék képe velünk marad,
"szelleme" új - utat mutat.
Szeretettel a szívében,
elment ő most - csendben - szépen.

,
Jun
29
Kacsa Zsóka
Törő Zsóka:
BÚCSÚ EGY ANGYALTÓL

Angyal járt közöttünk
Igazi őrangyal
Őrködött felettünk
Tündöklő mosollyal
Szemében tűz égett
Örömmel lobogott
Ő volt a Költészet
Csodákat alkotott
Békésen távozott
Éjszaka csendjében
Tátongó űrt hagyott
Mindnyájunk szívében
Versíró kezével
Simítja lelkünket
Mennyei fényével
Átölel bennünket
Jun
29
docs gyorgy
EMLÉKED ÖRÖK

„LOVAG-IHÁSZ-KOVÁCS ÉVA EMLÉKÉRE”

Itt hagytad ezt a világot
Melyben Neked annyi virág termett,
Kezedben tollal feküdtél le este
S, a drága nap reggel tollal ébresztett.
Itt hagytál minket végleg.
Minket-, kik nagyon szerettünk Téged.
S, most ott vagy, hol boldogabb vagy tőlünk,
Átmentél egy mezőn,
S, a sok szép virágot, itt hagytad nékünk.
Mert virág volt minden versed,
A szeretet angyalként sugárzott belőled,
Mint belőlünk, ha reád gondolunk
Isten látja lelkünk, s halja szerető szavunk.
Elmentél oda, hova mi is elkísérünk,
Ezért ne búcsúz, ott a hűvös földbe tőlünk,
Hisz,- együtt leszünk, meglásd, ha egyszer mind a fénybe érünk.
Isten velünk van kezünket fogva vigyáz miránk,
Terád már a csillagok honában,
A földön még itt vigyáz reánk.
Nyugodjon lelked ott, ahol már béke van,
S,- tested a drága földben hol pihenni tér
Csak átmenet az élet mely túl rövid,
A halál a végtelen, de a lélek mindig visszatér.
ISTEN VELED!

Bp. 2013 június 10.
Dócs György és Herczeg Júlia.
Jun
28
BIRÓ family Nyomda
Ihász-Kovács Éva elment és mégis itt maradt közöttünk

Emléke már csak így lehet velünk,
Amint csendesen szól hozzánk szava,
Minden sorát úgy suttogja nekünk
Hogy csak a hiány ordító csendje marad.

A fény is áttöri a sötét felhőket
Ha üzenni kíván a zord világnak,
Így segítette a szavakkal küzdőket
S lám elfeledte minden hibánkat.

Évike elment egy szebb világba,
Ahol tovább írja lágyan zengő verseit,
S mi sem bonyolódunk meddő vitába
Ha megértjük a szebbet, az emberit!

Nincs feledés, nincs aggódó közöny
Hát nyissuk szívünket a világ felé.
A fájdalom és az öröm között
Ő nyújtja majd felénk biztatón kezét.

Szellemisége művein keresztül is tovább él. Anya volt, költő és minden, ami szépet és jót közvetíthetett az egysíkú világ felé. Értelmet adott a szónak, s lágy érzéseket a dalnak. A versei dalok voltak, a dalai pedig versek, így állt össze saját egyénisége s ez vonzotta maga köré a társakat.
Miért dolgozott? A művészekért és a művészetért, hiszen évtizedeken keresztül gyűjtötte maga köré mindazokat, akikben értéket, kincset, vagy rejtett tehetséget látott. Biztatása nagyon sok alkotót segített a megmérettetésben, a bemutatkozásban, a megnyilvánulásban. Ezt az értéket nem lehet soha semmilyen mércével mérni, hiszen a lélek jelenléte nem fejezhető ki mértékegységgel.
A szív és a lélek együttes jelenléte érezhető most is, hiszen a családtagok, a barátok, az alkotótársak egy különös közegben idézik fel nap, mint nap a közülünk eltávozottat. Mindenki addig él, amíg neve feledésbe nem merül.
Évike még sokáig itt lesz közöttünk. Érezzük és tudjuk ezt mi is, akik alkotói-, baráti- és munkakapcsolatban álltunk vele:
Mi, a BIRÓ family Nyomda és Könyvkiadó képviselői, vagyis Biró Endre, Kániszné Biró Gabriella, Biró Krisztián, Biróné Vida Éva, Biróné Tutor Melinda
Jun
27
Fenyvesi András
Ihász-Kovács Éva Emlékére!

Fenyvesi András
ikonfestő

Kedves Attila !

Fájó szívvel fogadtuk Dáma Ihász-Kovács Éva a Batsányi-Cserhát Művész Kör főtitkára Drága Édesanyád
halálhírét. Ezúton küldöm Neked és Gyászoló Családodnak őszinte együttérzésünket és részvétünket.

Emlékét a legnagyobb Tisztelettel őrizzük szívünkbe tovább !
Isten Országában nyugodjon Békében!
Jun
26
Bornemissza Attila
Kedves Attila és Gyászoló család!

Őszinte részvétem Szeretett Édesanyád ÉVA mesterem halála miatt. Közeli szálak kötöttek össze, hiszen mindent Neki …Nektek köszönhetek. Soha nem foglak és nem fogom elfelejteni azokat a közös szombat délelőttöket és tavaszi és őszi fesztiválokat a Petőfi Művelődési Házban, majd később a Corvinban és az Erzsébet Ligeti Színházban. Én mindig is feltekintettem rá tiszta szívemből tiszteltem és szerettem, mint embert és költőt.
Osztozom fájdalmatokban!
Szeretettel : ZSIGA LAJOS

megtalállak

Te voltál a csillag
ki mindig előttem ragyogott
ha majd felnézek az égre
megtalállak
ott ragyogsz, majd mindig
az ablakom fölött.
S majd álmaimban,
jóságos kezed fogja a tollamat.
S ha elmúlik az idő,
ott is követlek.
hiszen, várod tanítványodat.

Pásztó 2013 junius.25.
Jun
24
Temesi Miklós Endre
Tisztelt Család!
Kedves Attila!

Mély megrendüléssel kellett elfogadnunk a felfoghatatlan szomorú gyászhírt,
fájó szívvel de Isten akaratában immár lassan megnyugodva,
hogy Drága Jó Édesanyád, elhagyta ezt ragyogó-ívű földi pályát,
melyet a Teremtő neki rendelt. Alkotó munkásságát, tehetségét földi
létünknek ajándékozta.

Fogadd együtt érző és őszinte részvétünket, és a Pécsi Művészkör: Írók Költők Baráti Társasága alapítói nevében, hogy szeretett, becsült, és igen tisztelt Édesanyádtól
a Batsányi-Cserhát alapító főtitkárától, számtalan díjjal kitüntetettől
elbúcsúzzunk, őt emlékünkben örökre megőrizzük.

Kiss László György, alapító-tag, örökös tiszteltbeli elnök

Temesi Endre Miklós, alapító-tag, elnök h.

Néhány vers a teljesség igénye nélkül ami megjelent a ZENGŐ FÉNY Művészeti és kulturális folyóiratban

Ihász- Kovács Éva: Emlék fahasábok 2003/1.
Lelkemben gyertyát gyújtok Ibolyáért 2007/4.
Égi Barbizonban 2008/1.
Végül is 2008/2.
Dicsőség Pécs városának 2010/3–4.
A Gyöngyvirág májusi üzenete 2011/1.

P é c s, 2013. június 14.

Berzsenyi: Fohászkodás (1810)
…..
Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád; ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.
Jun
24
Temesi Miklós Endre
Kiss László György
Pécs

A fény Isten maga

Az éj csillagos egének
peremén megmoccant a fény.
S szemem előtt, nagy rianással
hajnal hasadt égő lánggal.
És ott álltam szemben
a mindennapi csodával a
felkelő nap, aranylón szép
mosolyával. S szívemből
csorgó imámmal, lelkem háza
megtelt élő, izzó parázzsal!
Tudjátok, ez ám a csoda, a
Fénynek e mindennapi szent
diadala, mitől eláll az embernek
minden szava – azért mondom,
hogy figyeljetek oda,
a fény az Isten maga!

Kiss László György:
(Pécs)

Mikor az idő

Mikor rám zuhant az idő
nehéz gerendája,
kiszínesedett arcomon,
valami furcsa ragyogás
tündökölt,
egy titok,
hogy én is meghalhatok. ….

Tudom, e vers pillanat,
mondatja most velem…
De egyszer ki kell próbálni
ezt is csendesen. …
Mint ahogy hinni kell
a csodákban,
úgy kell hinni,
a kegyes halálban…

Bekopog az élet
pupilláinkon át,
aztán sóhajtást vált,…
és már tűn tovább ! …

Vajon újra lehet-e
tiszta gyolcsba pólyálni
a remény átvérzett kötéseit ?

Össze lehet e szedni,
egy leköpdösött, selyemfényű álom
szétgurult gyöngyszemeit?…

Már csak telefirkált lapok
jelzik bennem az életszikrát. ….
Gyújthatok e még
kis szikrából élő tüzet ?
mely megnyitja újra, életem tárlatát ?

Mosolyom csorba, mint
tükör képe, minek lepattogzott
már a foncsora. …
Hogyan szárnyaljak itt! …
ha alig viszem már szárnyaim ?
Pedig repültem, Istenemre,
repültem,… egy kicsit!

Kiss László György
Pécs

Az alkotó lélek

A szellem embere nem harcol,
nem vív hiábavaló csatát.
Az egész életét kínálj fel a
Magasságosnak, mert ez így való.

S ami kézzelfogható csatornáin,
fájdalomtól tisztultan átcsorog,
rögvest engedi tovább az éhező
világ felé, hogy ne emésszen
tovább másokat is a vak való…

S akár egy megszállott alkotó,
feszül tovább újabb dimenziók után,
mint fénybemártott oktató, kinél
a szó igévé nemesedve edzi a
szíveket, ahogy izzó acélt a hó.

Kiss László György
Pécs

Temess be

Csak ne volna soha este, életem
ösvényei ekkor szaladnak egybe!
Bármily fáradt vagyok, nem jön álom a
szememre, s elindulok valamerre!
Lelkem nem akar menni, meg szívem is
megpihenne, ámde valami nem hagy
nyugodni engem este, s bekebelez
éjkirálynő zord, sötét váróterme!

Furcsa vonatokon utazok vissza
messze, meg nem értett életpercekbe….
Valaki már jöhetne, aki a rossz
válaszokból a jókhoz elvezetne!
Szívem, lelkem, testem már úgy pihenne!
Siess Uram, nyugalmadba temess be!

Kiss László György
Pécs

Az élők fáklyája

Amit eddig tudtam, mindent, mindent
elfeledtem. Csak vártam, vártam,
mindenemet önmagamba zártam.

És ahogy vártam, valami kis fényt
keresve, egy könnycsepp gördült le a
lelkemre. Olyan halkan, hogy szinte

észre sem vettem, és valami nagy
folyammá nőtt fel bennem!...mióta e
zajos áradatba estem. Úgy

körém fonódott már a lárma, hogy
könnyemet mint a pillét sodorta
magába. S ekkor, szinte egy csapásra

felébredt szívemben Isten lángolása!
A lélek izgalmas máglyája
A szelíd tűz, mi az elmét kitárja,

a percnyi lét tisztító lángja,
ami a hideg percek tetején futó,
sötét pillanatokban a fáklya!
Jun
24
KÓLÁK EDIT
https://www.youtube.com/watch?v=ROYTg27IB8I IHÁSZ KOVÁCS ÉVA NÉNI EMLÉKÉRE.....
Jun
24
kólák edit
Kedves Attila és tisztelt családodnak ,együtt érző részvétemet küldöm ..
Jun
24
Kiss Irma /Szív1 /
Ihász- Kovács Éva
Magyar Költőnő
emlékére
Írta: Kiss Irma / Szív1 /

Videón hallottam szép szavalásod
Megérintette szívemet tudásod
Személyesen nem ismerhettelek
Az élet nem adta meg nekem
Tudom költészeted drága kincs
Szellemiségeddel példát mutattál
Feltekintenek reád nemes költők
Mint a költészetnek Nagyasszonyára
Gyertyát gyújtok most érted
Hogy emléked szívemben örökké éljen!
Remove ads from this guestbook - starting at just €2,50
Messages: 31 until 45 of 110.
Number of pages: 8
Newer1 2 [3] 4 5 6 7Older
név:
email:
Message: